Ons team

Hans van Craaikamp

Hans van Craaikamp

Directeur en mede-eigenaar

Al meer dan 45 jaar heeft Hans ervaring in de wegenbouw en recycling. In het bijzonder in de toepassing van AEC-bodemas.  Zijn grondige civieltechnische kennis is het fundament. Hans is vooral verantwoordelijk voor onze Nederlandse, Duitse en Amerikaanse markt.

Peter Bleeker

Peter Bleeker

Directeur en mede-eigenaar

De chemisch-technologische kennis van Peter zorgt voor kwaliteitsverbetering en certificering. Al ruim 25 jaar houdt hij zich bezig met de toepassing van AEC-bodemas. Peter is met name verantwoordelijk voor Research & Development en de snelgroeiende Engelse markt.

Ruud Swart

Ruud Swart

Financieel directeur

Een juist beheer van de financiële stromen en het opstellen van rapportages, vormen het fundament van een gezond financieel beleid. Daar is Ruud dagelijks mee bezig. Daarnaast stuurt hij verschillende medewerkers aan die hem van de benodigde input voorzien.

Pieter Schaap

Pieter Schaap

Hoofd bedrijfsbureau

Alle Europese regelgeving op het gebied van milieu en logistiek vallen onder Pieter’s verantwoordelijkheid. Een milieutechnische opleiding en uitgebreide logistieke ervaring zorgen voor een zorgvuldige afhandeling. Tevens is Pieter verantwoordelijk voor de verkoop van alle ferro- en non-ferro metalen.

Ben Visser

Ben Visser

Projectleider bedrijfsbureau

Jarenlang was Ben als uitvoerder verantwoordelijk voor civieltechnische projecten. Bij Rock Solid BV begeleidt hij de uitvoering van de opwerkingsprojecten van AEC-bodemas en bewaakt hij nauwlettend de kwaliteit.

Koen van der Zwet Slotenmaker

Koen v.d. Zwet Slotenmaker

Junior projectleider

Het op de locaties monitoren en bijsturen van het opwerkingsproces van AEC-bodemas is belangrijk. Daarnaast is het de taak van Koen om het vervolgtraject logistiek te plannen. Hij regelt het  vervoer van de door Rock Solid geproduceerde ferro- en non-ferrometalen naar de diverse klanten.

Erik Piek

Erik Piek

Junior projectleider

De planning van alle logistieke operaties, zoals de verscheping van AEC-bodemas vanuit Engeland, Ierland en Duitsland naar Nederland, wordt door Erik verzorgd. Daarnaast regelt hij het verdere vervoer van de door Rock Solid geproduceerde ferro- en non-ferrometalen naar de verschillende afnemers.

Meysam Qureyshi

Meysam Qureyshi

Laborant

Op basis van de dagelijkse analyses die in onze laboratoria worden gemaakt door o.a. Meysam, worden onze opwerkingsprocessen gestuurd. De analyses betreffen alle non-ferro granulaat en -mengsels.

Cantemir Mefa

Cantemir Mefa

Laborant

De opwerkingsprocessen worden bijgestuurd naar aanleiding van de dagelijkse analyses die in onze laboratoria worden gemaakt. Als ervaren laborant zorgt Cantemir voor betrouwbaar onderzoek. De analyses betreffen alle non-ferro granulaat en –mengsels.

Damian Patandin

Damian Patandin

Laborant

Dagelijkse maken we in onze laboratoria analyses van de opgewerkte AEC-bodemas. De uitkomst stuurt de opwerkingsprocessen bij. Damian analyseert alle non-ferro granulaat en -mengsels.

Stephanie van der Starre

Stephanie van der Starre

Hoofd administratie

De administratie strekt zich uit over meerdere entiteiten en vraagt dus om een creatieve aanpak. Met haar ruime ervaring in het bankwezen pakt Stephanie de verschillende processen aan op zowel administratief, financieel en HR niveau. Daarbij werkt ze nauw samen met Ruud en onze externe accountant.

Maurits Ruiter

Maurits Ruiter

Junior projectleider

Maurits

Eliëtte Zomerdijk

Eliëtte Zomerdijk

Financieel administratief medewerkster

De financiële stromen van meerdere entiteiten worden nauwkeurig en tijdig door Eliëtte verwerkt. De input in het digitale systeem zorgt er voor dat een adequate controle en vlotte rapportage mogelijk is. Tevens behoren secretariële werkzaamheden tot haar taken.

Monique van der Starre

Monique van der Starre

Financieel administratief medewerkster

Regelmatige input in het digitale systeem zorgt er voor dat er op tijd kan worden gecontroleerd en gerapporteerd. Monique verwerkt de administratie van meerdere entiteiten. Tevens behoren secretariële werkzaamheden en het onderhoud van de website tot de taken van Monique.

Mark Wederell

Mark Wederell

Project manager Rock Solid UK

Mark is verantwoordelijk voor de uitvoering van onze AEC-bodemasprojecten in Groot-Brittannië. Door zijn acquisities groeit ons marktaandeel in Groot-Brittannië snel.

Adam Mitchell

Adam Mitchell

Aggregate sales manager Rock Solid UK

Adam is verantwoordelijk voor de marketing en sales van het eindproduct. Er voor zorgend dat klanten tevreden zijn over het 100% hergebruik van de AEC-bodemas na opwerking. Ook is Adam verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden. Hij biedt de klant oplossingen binnen de opwerkingsindustrie.

 

Stephan Roos

Stephan Roos

Operational manager Rock Solid UK

Stephan