Ons team

Hans van Craaikamp

Directeur en mede-eigenaar van Rock Solid BV. Hans heeft vanuit zijn civieltechnische achtergrond meer dan 45 jaar ervaring in de wegenbouw en recycling en in het bijzonder de toepassing van AEC-bodemas. Is met name verantwoordelijk voor onze Nederlandse, Duitse en Amerikaanse markt.

Peter Bleeker

Directeur en mede-eigenaar van Rock Solid BV. Peter houdt zich op basis met zijn chemisch technologische kennis zich al meer dan 25 jaar bezig met de kwaliteitsverbetering, certificering en de toepassing van AEC-bodemas. Peter is met name verantwoordelijk voor R&D en onze snelgroeiende Engelse markt.

Pieter Schaap

Pieter is vanuit zijn logistiek ervaring en na een milieutechnische opleiding verantwoordelijk voor de toepassing van alle Europese regelgeving op het gebeid van milieu en logistiek die bij onze bedrijfsvoering van toepassing zijn. Pieter is hoofd van het bedrijfsbureau, daarnaast is hij verantwoordelijk voor de verkoop van alle ferro- en non-ferro metalen.

Ben Visser

Ben heeft een jarenlange ervaring op het gebied van uitvoering van civieltechnische projecten. Als zodanig begeleid Ben de uitvoering van de opwerkingsprojecten van AEC-bodemas en de kwaliteitscontrole die daarop van toepassing is.

Jurjen Dijk

Jurjen is verantwoordelijk voor alle projectadministraties op basis waarvan de facturatie en projectnacalculaties worden uitgevoerd.

Erik Piek

Erik is verantwoordelijk voor de planning van alle logistieke operaties binnen de activiteiten van Rock Solid zoals de verscheping van AEC-bodemas vanuit Engeland, Ierland en Duitsland naar Nederland. Daarnaast verzorgt Erik ook het transport van de ferro- en non-ferrometalen die Rock Solid produceert naar de afnemers van deze metalen.

Meysam Qureyshi en Tenny Bregita

Meysam en Tenny zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van alle non-ferro analyses zowel in het granulaat als in de non-ferro mengsels zelf. Op basis van hun analyses worden onze opwerkingsprocessen gestuurd en kwaliteitsbepalingen verricht .

Stephanie van der Starre

Stephanie heeft ruime ervaring in de financiële wereld. Bij Rock Solid is zij als Hoofd Administratie verantwoordelijk voor het administratie proces en werkt nauw samen met onze accountant. Tevens heeft zij de verantwoordelijkheid voor onze bedrijfsverzekeringen.

Monique van der Starre en Eliëtte Zomerdijk

Monique en Eliëtte zijn verantwoordelijk voor alle boekingen van de inkomende en uitgaande facturen en de facturering. Tevens verzorgen zij de secretariële werkzaamheden en ondersteunen het team van Rock Solid.

Mark Wederell

Mark is als Director UK verantwoordelijk voor de projectuitvoering ten behoeve van onze AEC-bodemasprojecten in Groot-Brittannië. Groot-Brittannië is voor ons een snel groeiende markt mede vanwege de acquisities die door Mark worden gedaan.