Wat we doen

Rock Solid is de ontbrekende schakel tussen reststoffen en secundaire grondstoffen. Om de keten te sluiten, ontwikkelen, organiseren en sturen wij het gehele proces: verlading, logistiek, hergebruik, opwerking, certificering en de kwaliteitswaarborging. De focus ligt hierbij op het materiaal, de geproduceerde reststof of de gevraagde secundaire grondstof.

Na een eerste kennismaking, de definitie van de behoefte en de specificatie, kan Rock Solid een op maat gemaakte oplossing bieden voor één, enkele of alle stappen van het productieproces tot definitieve toepassing.

Het inzicht in materialen van productie tot en met de toepassing als secundaire grondstoffen stelt Rock Solid in staat om zowel betrouwbare conventionele oplossingen te bieden als nieuwe innovatieve opwerkingsmethoden.

Algemene aanpak

Rock Solid verwerkt reststoffen zo hoogwaardig mogelijk en houdt daarbij rekening met de uitgangseigenschappen van de reststoffen. Afhankelijk van deze eigenschappen worden de onderstaande toepassingen door Rock Solid gerealiseerd:

  • Direct gebruik als vervanging voor primaire grondstoffen
  • Opwerking gevolgd door vervanging van primaire grondstoffen

Als opwerking noodzakelijk is, wordt bekeken welke techniek of technieken voor de specifieke opwerking nodig zijn. Dit kan bijvoorbeeld droge opwerking, natte opwerking, biologische reiniging, immobilisatie of toevoeging van additieven zijn. Daarnaast zoeken wij een locatie om de opwerking uit te voeren: een productielocatie, in depot, een verwerkingslocatie of op de locatie van definitieve nuttige toepassing. Om de kwaliteit en nuttige toepassing te controleren en te waarborgen, voert Rock Solid kwaliteitscontroles uit en certificeert conform CE-keurmerk of andere specifieke richtlijnen.

Opwerking

Met opwerking van reststoffen wordt het veranderen van de chemische en/of fysische eigenschappen van de reststof bedoeld. Opwerking van reststoffen voor de uiteindelijke nuttige toepassing heeft een duidelijke meerwaarde. Hierbij kan worden gedacht aan:

  • Reductie van de totale verwerkingskosten
  • Verbeteren van de milieuhygiënische kwaliteit
  • Scheiding/winning van ferro en non-ferro

Om de vereiste opwerking te bepalen om van de reststof een grondstof te maken, kijkt Rock Solid naar de specifieke eigenschappen van de reststof. Op basis hiervan wordt de meest optimale opwerkingstechniek vastgesteld.

Rock Solid heeft ervaring met verschillende opwerkingstechnieken, zoals breken, zeven, wassen, biodegradatie, stabilisatie en immobilisatie. Met deze technieken heeft Rock Solid de mogelijkheid om reststoffen op te waarderen tot grondstof.

Grondstoffen intermediair

Rock Solid kan zowel de afname als levering van grondstoffen verzorgen, onafhankelijk van waar de grondstoffen ontstaan of worden gebruikt. Zodoende zorgen wij voor alle zaken omtrent wet- en regelgevingen, logistiek, EVOA-vergunningen en kwaliteitscontroles. Rock Solid heeft door jarenlange ervaring en open communicatie goede banden opgebouwd met haar klanten en de bevoegde instanties.

Rock Solid is bekend met productie-industrieën en hun vraag naar grondstoffen. Door deze kennis zijn wij in staat om vast te stellen wat de beste toepassingsmogelijkheid is voor een specifieke minerale reststof. Als intermediair richt Rock Solid zich op de langetermijnrelatie om meerwaarde aan de verwerking te kunnen toevoegen, hoogwaardigere verwerkingsmogelijkheden te zoeken en additionele opwerkingen te verrichten.