Home

Minerale reststoffen van thermische industriële processen worden meestal gezien als afvalstoffen, maar niet door Rock Solid BV. Wij zien deze reststoffen als nieuwe grondstoffen. Minerale reststoffen van afvalenergiecentrales (AEC), hoogovens, kolencentrales en andere thermische processen worden door Rock Solid bewerkt en toegepast als nieuwe grondstoffen, in bijvoorbeeld:

  • de wegenbouw
  • de beton- en asfaltindustrie
  • in de kunstmestindustrie

Rock Solid BV biedt totaaloplossingen: van de logistiek via de bewerking tot aan de definitieve nuttige toepassing als grondstof. De reststoffen kunnen door ons op ieder moment worden overgenomen.

Ons team

Het team van Rock Solid BV bestaat uit vakkundige, ervaren en enthousiaste medewerkers. Daardoor is Rock Solid Bv in staat om optimale duurzame oplossingen voor uw minerale reststoffen te ontwikkelen. Wij hopen u als klant te mogen verwelkomen om zo de waarde van uw reststoffen te vergroten.

Over ons

Rock Solid BV brengt industriële reststoffen terug in de materiaalcyclus. Dit zijn met name reststoffen van afvalenergiecentrales, waarvan het grootste volume AEC-bodemas is. Op basis…

Lees meer

Wat we doen

Rock Solid is de ontbrekende schakel tussen reststoffen en secundaire grondstoffen. Om de keten te sluiten, ontwikkelen, organiseren en sturen wij het gehele proces: afname…

Lees meer

Recycling

Rock Solid ziet reststoffen niet als een eindproduct, maar als een grondstof. Door ervaring in en kennis van chemische en civieltechnische aspecten en processen, maar…

Lees meer

Doelstellingen

Ons doel is innovatieve oplossingen te bieden zodat industriële reststoffen kunnen worden opgewaardeerd tot grondstoffen. Hierbij houden wij altijd rekening met alle economische en ecologische…

Lees meer